SOCIAL MEDIA ARTICLE IN NEWSPAPER

From today's daily newspaper, The Gothenburg Post (Göteborgs-Posten):

En grupp som engagerat sig i sociala medier är Social Media Club i Göteborg. Gruppen, som har flera systerklubbar i andra storstäder, samlar några hundra medlemmar som är engagerade i sociala medier framför allt som ett redskap för marknadsföring. Hur det kan göras diskuteras på Facebook eller när medlemmar samlas till lunchträffar en gång i månaden.

Senast handlade lunchträffen just om Facebook. En trappa upp i restaurang Sohos lokaler diskuterade ett 40-tal medlemmar bra och dåliga exempel på hur Facebook används. ("More Power To The People" / "Mer makt åt folket" www.gp.se, October 3, 2010.)

Social Media Article in Newspaper

In the photo: Szofia Jacobsson of Follow Me and Maria Gustafsson of MIKU. Check out Social Media Club Gothenburg on YouTube, Facebook and Twitter.