SOCIAL MEDIA COURSE AT SENSUS

I will conduct a new course (adult education class / study circle) on social media this spring. The organizer is Sensus, located in Gothenburg city.

The course is starting week 13, on March 28. Part two on April 4 and part three on April 11. Time: 6 - 8:30 PM CET. Please comment on the post or send me an email if you are interested in participating in the course, or if you have any questions or comments on the topic. We will have hashtag #Sensus on Twitter.

SOCIAL MEDIA FOR ENTREPRENEURS

I will conduct a new course (adult education class / study circle) on social media for entrepreneurs in February - March, 2011. The organizer is Medborgarskolan, located in Gothenburg city.

The course is starting on February 24. Part two is on March 3 and part three is on March 10. Time: 5 - 7:45 PM CET. Please comment on the post or send me an email if you are interested in participating in the course, or if you have any questions or comments on the topic. We will have hashtag #Medborgarskolan on Twitter.

SOCIAL MEDIA ARTICLE IN NEWSPAPER

From today's daily newspaper, The Gothenburg Post (Göteborgs-Posten):

En grupp som engagerat sig i sociala medier är Social Media Club i Göteborg. Gruppen, som har flera systerklubbar i andra storstäder, samlar några hundra medlemmar som är engagerade i sociala medier framför allt som ett redskap för marknadsföring. Hur det kan göras diskuteras på Facebook eller när medlemmar samlas till lunchträffar en gång i månaden.

Senast handlade lunchträffen just om Facebook. En trappa upp i restaurang Sohos lokaler diskuterade ett 40-tal medlemmar bra och dåliga exempel på hur Facebook används. ("More Power To The People" / "Mer makt åt folket" www.gp.se, October 3, 2010.)

Social Media Article in Newspaper

In the photo: Szofia Jacobsson of Follow Me and Maria Gustafsson of MIKU. Check out Social Media Club Gothenburg on YouTube, Facebook and Twitter.